Przepuklina krążka międzyokręgowego – Wypuklina – Ciekawostka

przepuklina krążka międzyokręgowego

 

 

Doniesienia naukowe w kwestii cofania się wypukliny krążka międzykręgowego są bardzo zróżnicowane. Wielu autorów twierdzi, iż zabiegami manipulacyjnymi można cofnąć zmiany, natomiast inne doniesienia wskazują, iż mimo cofnięcia się objawów, wypuklina nie zmienia swojego kształtu i położenia.

 

 

 

Istnieje wiele szkół, które w odmienny sposób postrzegają leczenie zaburzeń kręgosłupa.

1. James Cyriax i jego medycyna ortopedyczna

Cyriax w  swojej metodzie bazuje na manipulacjach wykonywanych głównie z wykorzystaniem trakcji (oddalenie od siebie powierzchni stawowych), które mają na celu przemieszczenie wypukliny na zasadzie modelowania krążka na więzadłach podłużnych. Cyriax różnicował postępowanie w zależności od konsystencji materiału oraz czasu narastania objawów:

  • materiał chrząstko-podobny, gęsty – wskazana manipulacja z dużym prawdopodobieństwem sukcesu
  • materiał miazgo-podobny, miękki – wskazana powolna trakcja
  • nagłe pojawienie się objawów – wskazana manipulacja
  • powolne rozwijanie się objawów – wskazana ciągła, powolna trakcja, która powinna wyzwalać ujemne ciśnienie wewnątrz krążka i cofanie się wypukliny

Cyriax twierdzi także, iż nie ma możliwości cofnięcia zabiegiem manipulacyjnym przepukliny skierowanej do kanału kręgowego. Jako formę leczenia wskazuje interwencję chirurgiczną bądź oczekiwanie na naturalny proces obkurczania (shrinkage), który może trwać około 8-12 miesięcy.

2. Robert McKenzie

Twórca metody uważa, iż jądro miażdżyste może przemieścić się (centralizować) w wyniku powtarzanych i indywidualnie dobranych pozycji i ćwiczeń. Terapia poprzedzona jest szczegółowym wywiadem i badaniem, które pozwalają ustalić dokładnie kierunek i wielkość przemieszczenia. McKenzie twierdzi, że elementy uszkodzonego krążka mają tendencję do przemieszczania się przy każdym ruchu, dlatego też należy znaleźć ruchy bądź pozycje, które będą przemieszczać jądro w kierunku dośrodkowym. Potwierdzeniem stawianej tezy są reakcje ze strony organizmu na ćwiczenia, w wyniku których dochodzi do zmniejszania, cofania (centralizacja bólu – wycofywanie się bólu z części obwodowych) lub całkowitego ustępowania dolegliwości bólowych. Leczenie metodą McKenzie opiera się na zasadzie stosowania ruchu przeciwnego względem tego, który wywołał uraz, dlatego też w terapii wykorzystuje się w przewadze pozycje wyprostne i przeprostne (na co dzień dominują pozycje zgięciowe).

Metoda okazuje się niezwykle skuteczna w przypadku przemieszczeń jądra miażdżystego z zachowaniem ciągłości pierścienia włóknistego.


3. Robert Maigne, twórca francuskiej szkoły terapii manualnej

 Maigne podobnie jak Cyriax, manipulacje zaleca wykonywać z wykorzystaniem długotrwałej trakcji. Zabiegi prowadzone są dwuetapowo: powolna elongacja kręgosłupa i następnie manipulacja kręgosłupa. Maigne manipulacji używa jako narzędzia do uzyskania efektu odruchowego, a nie mechanicznego. Efekt odruchowy rozumiany jest jako ośrodkowe hamowanie bólu poprzez chwilowe „rozłączenie” powierzchni stawowych stawów międzykręgowych.

przepuklina krążka międzyokręgowegoPodsumowanie

Co tak naprawdę dzieje się z wypukliną? Mimo, iż w obecnych czasach medycyna daje narzędzia do obrazowania zmian (rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy) wyniki leczenia są tak różnorodne, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Część autorów prezentuje wyniki, w których mimo ustąpienia objawów nie stwierdza się zmian w obrazie (wypuklina nie ulega zmniejszeniu), ale są też i takie doniesienia, które wskazują na zmniejszenie lub całkowite ustąpienie wypukliny w wyniku leczenia manipulacyjnego. Brak efektów w postaci zmniejszenia się wypukliny bądź przepukliny tłumaczony jest tym, że kanał przepukliny nie stanowi otwartej „drogi”, ponieważ szybko dochodzi do zbliznowacenia, co uniemożliwia przejście materiału przepuklinowego.

Cytat artykułu https://fizjoplaner.pl

link do źródła artykułu

przepuklina krążka międzyokręgowego